Jeugdvriendelijke judoclub VJF

Sinds kort hebben het label voor jeugdvriendelijk judoclub van de VJF mogen ontvangen (http://www.vjf.be/content/VJF-Nieuws_Algemeen/jeugdvriendelijke-judoclub...). Voor dit label werden volgende punten in overweging genomen: het aantal jeugdleden, het jeugdsportbeleid, het trainersaanbod, het wedstrijdaanbod, het aanbod op maat, ethisch verantwoorde sportbeoefening, gezond sporten en promotie. Gezien we voldeden aan deze voorwaarden voldeden zijn we beloond met een zilveren label. In de toekomst zullen we dan ook voor streven deze erkenning te behouden en zullen we hier en daar nog wat bijschaven om ook het gouden label in ontvangst te mogen nemen. We zijn in ieder geval op goede weg.

Graag willen we langs deze weg het bestuur en de jeugdtrainers bedanken voor al hun werk om dit label te behalen.